ÚMČ Praha 10 - Odbor stavební

Vršovická 1429/68
10100  Praha, Česká republika

Popis činnosti

Provádění územních řízení a vydávání stavebních povolení, rozhodnutí o umístění staveb a kolaudačních rozhodnutí. Výkon státního stavebního dozoru.

Branže/Obor

Služby: Vedoucí konstrukce

Zboží: není

Oblast činnosti

Česká republika / Hlavní město Praha


Počet zobrazení stránky: 334